Bruxelles nous appartient

Cartografie Anneessens

'Imaginary Territory', een kaart van denkbeeldige/verdwenen/fictieve plaatsen en voorwerpen in de Anneessenswijk, gemaakt in het kader van het project 'Denkbeeldige Wijken'. Dit onzichtbaar panorama van de wijk werd cartografisch tastbaar gemaakt, op basis van het beeld van de bewoners en zij die er vaak komen. Het resultaat is een verzameling van kaarten, die ieder facet van de wijk weergeeft: hoe de wijk soms is, hoe hij zou kunnen geweest zijn of zou kunnen zijn. Van harte welkom!  

 

Met het project Denkbeeldige Wijken gaat BNA-BBOT dit jaar opnieuw aan de slag in de Anneessenswijk. Samen met wijkorganisaties en buurtbewoners documenteert BNA-BBOT de verbeelding van al wie in de wijk woont/komt/werkt in geluid en beeld. Gedurende enkele maanden worden denkbeeldige, ontbrekende of fictieve plaatsen en objecten in de wijk in kaart gebracht, wordt er collectief nagedacht over de redenen voor hun afwezigheid en het mogelijke bestaan ervan. De denkbeeldige plaatsen en objecten zijn ongeziene fragmenten die weergeven hoe de wijk soms is, zou kunnen geweest zijn of zou kunnen zijn.

Het vertrekpunt van het project is een vraag : Is er in de wijk een verdwenen/fictief/ontbrekend voorwerp of plaats die een sociale, publieke of collectieve functie zou kunnen hebben?

In verschillende groepen verbeelden bewoners welke plaatsen of objecten er zouden kunnen bestaan en gaan hierover in dialoog. De denkbeeldige plaatsen en voorwerpen zijn een aanwensel voor een diepere reflectie over de wijk en om anders te kijken naar wat er reeds is.

Vervolgens plaatsen de deelnemers de plaatsen en objecten zelf op een kaart. De kaart is een inventaris die later onder andere kan worden gebruikt in overleg met andere (lokale) actoren.

In een tentoonstelling in juni 2015 worden de denkbeeldige plaatsen en objecten getoond. De tentoonstelling zal een ontmoetingsplek zijn, waar de denkbeeldige plaatsen en objecten het onderwerp zijn van publieke debatten.

De focus ligt op het proces, de verschillende ontmoetingen en de samenwerking met de buurt. Het werkproces wordt onder andere gedocumenteerd door een antropologe, een kunstenaar en een studente in participatieve processen. Een publicatie zal het verzamelde materiaal tonen en een overzicht geven van de verschillende denkbeelden over de wijk.

Om deze denkbeeldige wijk te realiseren zijn we op zoek naar buurtbewoners, mensen die in de wijk werken en wijkorganisaties.

Wil je meer weten over 'Denkbeeldige Wijken 1 : Anneessens' ? Beluister dan hier het radiostuk van Hadewijch van Haverbeke.

Zin om mee te doen of aan te sluiten bij een werkgroep? Neem contact op met:

Maud Seuntjens

Brussel behoort ons toe vzw

Rue de Laekenstraat 119 1000 Bxl

+32.(0)2.223.21.51

maud@bna-bbot.be

Partners : BRAVVO, Gemeenschapscentrum Anneessens, Centre Comète, Webradio Mobile, Sudaction, Insjalet, Parti Humaniste, Tram 66, MAD in Situ Brussels, ASE Anneessens, L' Ouvroir, groep van wijkbewoners en handelaars, Zsenne Galerij, Arkostudio, Odisee, Livia Cahn, Laurent De Schepper, Christiane Grottard, Aziz Lalhou, Cabiria Chomel, Joris Derycke, Werner Debus, Hadewijch Vanhaverbeke, Benjamin Ravage.

Met de steun van VGC / Stedenfonds 2014-2016

Dekelbeeldeveetig

Radiostuk van Hadewijch van Haverbeke